Κύριο περιεχόμενο

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι ο κύριος φορέας για την εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα, με εύρος υπηρεσιών και 120 εξειδικευμένα στελέχη. Από την 40ετή εμπειρία της, έχει διαπιστώσει ότι τίποτα άλλο δεν έχει τα ανάλογα ευεργετικά αποτελέσματα για τη σύσφιξη φυσιολογικών σχέσεων ανάμεσα σε ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, όσο τα μεικτά καλλιτεχνικά προγράμματα

Μέσα από το πρόγραμμα ARTABILITY, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών επιθυμεί να αναπτύξει την Καλλιτεχνική Λέσχη για άτομα με και χωρίς αναπηρία όλων των ηλικιών, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη συμβολή μιας τέτοιας ενέργειας στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία καθώς και στην ευαισθητοποίηση των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Καθώς όμως εξειδικευμένες προνοιακές υπηρεσίες, όπως η Καλλιτεχνική Λέσχη, δεν παρέχονται από κρατικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, στο πρόγραμμα ARTABILITY οργανώνονται εκπαιδεύσεις-σεμινάρια με σκοπό τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας.

1. Δεκαπενθήμερη εκπαίδευση για λειτουργία αντίστοιχων Καλλιτεχνικών Λεσχών ανά την Ελλάδα με τίτλο "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ".

Η δεκαπενθήμερη εκπαίδευση  "ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ" απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν διερωτηθεί τι είναι η τέχνη για τον άνθρωπο, γιατί τραγουδάμε, γιατί ζωγραφίζουμε, γιατί χορεύουμε, γιατί παίζουμε θέατρο και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπου θα έχει τη θέση του και ο καλλιτέχνης με αναπηρία.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, στις 9-13 Μαρτίου, 4-8 Μαΐου και 8-12 Ιουνίου 2015 (Α' Κύκλος) και στις 5-9 Οκτωβρίου, 9-13 Νοεμβρίου και 7-11 Δεκεμβρίου 2015 (Β' Κύκλος). Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
Για αίτηση συμμετοχής δείτε εδώ.


Οι συμμετοχές για τον α’ και β’ κύκλο έχουν συμπληρωθεί.

Για το πρόγραμμα της α’ εβδομάδας του α’ κύκλου (9-13 Μαρτίου 2015) δείτε εδώ

Για το πρόγραμμα της β’ εβδομάδας του α’ κύκλου (4-8 Μαϊου 2015) δείτε εδώ

Για το πρόγραμμα της γ’ εβδομάδας του α’ κύκλου (8-12 Ιουνίου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της α’ εβδομάδας του α’ κύκλου (9-13 Μαρτίου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της β’ εβδομάδας του α’ κύκλου (4-8 Μαϊου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της γ’ εβδομάδας του α’ κύκλου (8-12 Ιουνίου 2015) δείτε εδώ

Για τα video του α΄κύκλου δείτε εδώ 

 

Για το πρόγραμμα της α' εβδομάδας του β' κύκλου (5-9 Οκτωβρίου 2015) δείτε  εδώ

Για το πρόγραμμα της β' εβδομάδας του β' κύκλου (9-13 Νοεμβρίου 2015) δείτε εδώ

Για το πρόγραμμα της γ' εβδομάδας του β' κύκλου (7-11 Δεκεμβρίου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της α' εβδομάδας του β' κύκλου (5-9 Οκτωβρίου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της β' εβδομάδας του β' κύκλου (9-13 Νοεμβρίου 2015) δείτε εδώ

Για την αναφορά της γ' εβδομάδας του β' κύκλου (7-11 Δεκεμβρίου 2015) δείτε εδώ

Για τα video του β΄κύκλου δείτε εδώ

 

2. Διήμερο Σεμινάριο για την αξία της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίαμε τίτλο "ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ".

 

Το διήμερο σεμινάριο "ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ" απευθύνεται σε γονείς, εθελοντές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αξία της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία.


Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη, στις 26-27 Φεβρουαρίου 2015 και στις 28-29 Μαΐου 2015 με τη συνεργασία της 4ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
Για αίτηση συμμετοχής δείτε εδώ

    

Οι συμμετοχές για τον α’ και β’ κύκλο έχουν συμπληρωθεί.

Για το πρόγραμμα του α’ κύκλου (26-27 Φεβρουαρίου 2015) δείτε εδώ 

Για το πρόγραμμα του β’ κύκλου (28-29 Μαϊου 2015) δείτε εδώ  

Για την αναφορά του α’ κύκλου (26-27 Φεβρουαρίου 2015) δείτε εδώ 

Για την αναφορά του β’ κύκλου (28-29 Μαϊου 2015) δείτε εδώ  

Για το videoτου α΄κύκλου δείτε εδώ   

Για τις φωτογραφίες  του α΄κύκλου δείτε εδώ