Κύριο περιεχόμενο

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποιεί το πρόγραμμα «ARTABILITY» (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ), με την χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», που αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, με Διαχειριστή Επιχορήγησης το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Προσκαλεί ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή προσφορών για την παραγωγή video του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ  του προγράμματος «ARTABILITY».

    Δείτε λεπτομέρειες εδώ 

 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών υλοποιεί το πρόγραμμα «ARTABILITY» (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ), με την χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», που αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, με Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Προσκαλεί ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή προσφορών για την ενοικίαση εξοπλισμού, ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και live streaming για το Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του προγράμματος «ARTABILITY».

Δείτε λεπτομέρειες εδώ

 

Παράταση Υποβολής Προσφορών έως  Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00