Κύριο περιεχόμενο

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, αξιοποιώντας την εμπειρία της από τέσσερα πολύ επιτυχημένα καλλιτεχνικά/βιωματικά σεμινάρια με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες με και χωρίς αναπηρία από 14 χώρες, θα διοργανώσει, με την υποστήριξη προνοιακών φορέων/ΟΤΑ της επαρχίας, ένα πιλοτικό τριήμερο καλλιτεχνικό/βιωματικό σεμινάριο.

Στα πλαίσια του Καλλιτεχνικού/Βιωματικού Σεμιναρίου θα λειτουργήσουν τέσσερα εργαστήρια (χορός, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) με πεπειραμένους εκπαιδευτές από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, με στόχο μία τελική παρουσίαση, ανοικτή στην τοπική κοινωνία.

Το Καλλιτεχνικό/Βιωματικό Σεμινάριο θα αποτελέσει το έναυσμα για μελλοντικές συνεργασίες με προνοιακούς φορείς, ώστε να αντιληφθούν την ανάγκη να συμπεριληφθούν στις βασικές προνοιακές παροχές προς τα άτομα με αναπηρία και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ως μία συστηματοποιημένη υπηρεσία ενσωματωμένη στον κύριο κορμό των προνοιακών υπηρεσιών. Θα συμβάλλει επίσης στην άρση της στερεότυπης αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία από την ευρύτερη κοινωνία.

Το Καλλιτεχνικό/Βιωματικό Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς στις 25-27 Σεμπτεμβρίου 2015. 

Αναβολή του Σεμιναρίου, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων . Νέα ημερομηνία 4-6 Μαρτίου 2016

Δείτε την τελική αναφορά