Κύριο περιεχόμενο

 1. ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ σε σχολεία, καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, προνοιακούς φορείς, κ.α. ανά την Ελλάδα να συνεργαστούν μαζί μας σε ένα κοινό πολιτιστικό θέμα, που θα αναδεικνύει τους στόχους του προγράμματος ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, χρησιμοποιώντας όποια μορφή τέχνης θέλουν (χορό, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) και να παρουσιάσουν τα έργα τους στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών στην Αθήνα.

   Συνολικά οι στόχοι θα είναι:
   • Η προώθηση της δημιουργικότητας με έμφαση στην ανάπτυξη νέων μορφών έκφρασης και αυξανόμενη πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές τέχνης.
   • Η πρακτική δοκιμασμένων μεθόδων καλλιτεχνικής διδασκαλίας καθώς επίσης και πειραματικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία.
   • Η ισότητα ευκαιριών στην τέχνη και τον πολιτισμό 
   • Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της κινητικότητας της τέχνης και των καλλιτεχνών, της κοινωνικής ολοκλήρωσης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και των ευρύτερων οριζόντων στους νέους καλλιτέχνες που κινδυνεύουν από οικονομικούς, κοινωνικούς ή φυσικούς περιορισμούς.
   • Η καινοτομία μέσω της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες όχι ως εκπαιδευόμενοι, πελάτες, ασθενείς, δέκτες και ακροατήριο αλλά ως δημιουργοί. 
   • Η άρση των εμποδίων μεταξύ των ατόμων με και χωρίς αναπηρία και η αλλαγή στην τοποθέτηση που ονομάζει τους καλλιτέχνες με αναπηρία ως "ειδικούς καλλιτέχνες".

«Εσύ και εγώ μαζί δημιουργούμε ένα θαυμαστό καινούριο κόσμο» - Ανοιχτό κάλεσμα προς όλους

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

  Μέσω της Δράσης θα παρέχονται ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες στήριξης οικογενειών ατόμων με εγκεφαλική παράλυση που συμμετέχουν στην Καλλιτεχνική Λέσχη. Στις συνεδρίες θα προσεγγίζονται τα προβλήματα και οι ανάγκες των οικογενειών και θα δίνονται λύσεις ώστε οι οικογένειές να ανταποκρίνονται με ενδιαφέρον και θετική σκέψη και στάση, στηρίζοντας την προσπάθεια των παιδιών τους. Επίσης, οι συνεδρίες θα στοχεύουν στην αποδοχή από την οικογένεια των καλλιτεχνικών αναγκών που έχουν τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση και το πόσο αυτές οι ανάγκες, όταν ικανοποιούνται, επιφέρουν θετικά αποτελέσματα τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές του δραστηριότητες.

  Η Δράση θα συντονίζεται από έναν κοινωνικό λειτουργό και ένα ψυχολόγο.